ครอบคลุมค่าลิขสิทธิ์ล่วงหน้า

รองประธานสาขา Subpanel Natee Sukonrat กล่าวว่า subpanel ได้พิจารณาแล้วว่าการประมูลสามารถนำมาใช้เพื่อครอบคลุมค่าลิขสิทธิ์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ชำระของผู้ออกอากาศได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท เงินที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เพื่อให้ครอบคลุมผู้ออกอากาศ “Must Carry” ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งผ่านโปรแกรมผ่านเครือข่ายดาวเทียม

เงินจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวจนถึงสิ้นระยะเวลา 10 ปีที่เหลือซึ่งใบอนุญาตของพวกเขาถูกต้อง นอกจากนี้ subpanel ยังตั้งใจที่จะใช้เงินบางส่วนในการชำระค่าเช่าเครือข่ายกระจายเสียงจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต คาดว่าจะมีการสรุปกฎระเบียบสำหรับการเรียกคืน 700MHz และรายละเอียดการชดเชยในช่วงต้นปีหน้าโดยคาดว่าจะมีการนำคณะกรรมการชุดย่อยไปมอบให้คณะกรรมการกสทช.