การปฏิวัติการตรวจคัดกรอง

ความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการจัดการกับผู้หญิงและผู้ชายที่ติดเชื้อ HPV ซึ่งนับเป็นพันล้านทั่วโลกและจะเป็นการปฏิวัติการตรวจคัดกรอง การทดสอบใหม่นี้สามารถตรวจหาและคาดการณ์มะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาหลายปีล่วงหน้าได้อย่างไรโดยมีร้อยละ 100 ของมะเร็งที่ตรวจพบรวมทั้ง adenocarcinomas ซึ่งเป็นมะเร็งปากมดลูกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากมากการทดสอบใหม่

คือ ดีกว่าสิ่งที่นำเสนอในสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน แต่อาจใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีที่จะจัดตั้งขึ้น ผู้เขียนบอกว่าการใช้การทดสอบนี้ในคลินิกจะลดจำนวนการเข้ารับการตรวจของแพทย์และนัดหมายการตรวจคัดกรองเนื่องจากเป็นโรคที่มีคุณภาพสูงจะถูกตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขายังบอกด้วยว่าถ้าใช้อย่างเต็มที่ก็จะมีราคาถูกกว่า Pap smear ตรวจพบร้อยละ 100 ของมะเร็งปากมดลูกที่แพร่ระบาดแปดชนิดที่พัฒนาขึ้นในสตรีจำนวน 15,744 รายในระหว่างการทดลอง ในการเปรียบเทียบพบว่า Pap smear ตรวจพบเพียง 25% ของมะเร็งและการทดสอบ HPV พบร้อยละ 50